HM-Yachtrental
HM-Yachtrental HM-Yachtrental HM-Yachtrental
HM-Yachtrental
Jachtwerf Gebr. Vissers
Home
   
    Algemene voorwaarden
    Disclaimer
    Privacy policy
   
Home
Home
Home
Nederlands Deutsch

Privacy policy
 
   

Hattink Heesch (V.O.F.)

Ook handelend onder de bedrijfsnamen:
-Hattink Maritiem
-HM-Yachtrental

Deze privacy policy is opgesteld omtrend uw belang en waarde betreft de privacy van de bezoekers van deze website.

Statistieken
Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden naar de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor de eigenaar van de website.

Contactformulier
Via het contactformulier op deze site kunnen gebruikers informatie verstrekken zoals hun naam, adres, telefonnummer en e-mailadres. Met deze gegevens wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan. Deze worden niet aan derden verstrekt, met uitzondering van het Nederlands Recht.

Links
Deze site bevat links naar andere websites. Hattink Maritiem is in geen geval verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgen. Tevens is Hattink Maritiem niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Gegevens verwerking
Uw klantgegevens, waaronder uw e-mail adres worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt heeft: het zo goed mogelijk verwerken van uw orders en u zo goed mogelijk informeren over marktontwikkelingen op het gebied van producten van Hattink Maritiem (door te boeken bij Hattink Maritiem stemt u hiermee in, de zogenaamde opt-in bepaling). Ten alle tijden kunt u de mail van aanbiedingen stoppen door op de link te klikken 'geen aanbiedingen'.

Hattink Heesch en Hattink Maritiem houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
-Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

De verschillende verwerkte gegevens worden in dit document beschreven: AVG Processing register

Voor de volledigheid melden we u dat de door u verstrekte gegevens zijn opgeslagen in een elektronisch informatiesysteem. Dit systeem is uitsluitend bestemd voor gebruik ten behoeve van Hattink Heesch/ Hattink Maritiem. We spannen ons uiteraard in om deze gegevens vertrouwelijk te behandelen en af te schermen voor onbevoegd gebruik. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens links deze site.

Vorige pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
HM-Yachtrental Keersluisweg 15a 5433 NM Cuijk Tel: 0412-642434 Whatsapp: 0614519499 Info@HM-Yachtrental.nl
Copyright © HM-Yachtrental 2018 -
info@jachtchartervissers.nl